การประเมินอิทธิพลชนิดของดิน ปริมาณและการกระจายของฝนต่อพันธุ์อ้อยกำแพงแสน ชุด 2000-2003

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (abs-y1-2-2.pdf)บทคัดย่อ138 kB114
Download this file (y1-2-2.pdf)เรื่องเต็ม304 kB104

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel. 0 3434 1549 ภายใน 3650 Fax 0 3434 1548