ความหลากหลายทางพันธุกรรมของไรโซเบียมถั่วเหลืองที่ตำบลหนองกุลา จังหวัดพิษณุโลก

 

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (abs-y1-2-4.pdf)บทคัดย่อ83 kB98
Download this file (y1-2-4.pdf)เรื่องเต็ม659 kB159

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel. 0 3434 1549 ภายใน 3650 Fax 0 3434 1548