เปรียบเทียบวิธีรีเกรสชันเส้นตรง กับวิธีอิทธิพลหลักของยีโนไทป์บวกกับปฏิกิริยาระหว่างพันธุ์กับสภาพแวดล้อมในการใช้ประเมินเสถียรภาพของพันธุ์อ้อยกำแพงแสน

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (abs-y1-2-5.pdf)บทคัดย่อ123 kB114
Download this file (y1-2-5.pdf)เรื่องเต็ม255 kB227

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ
สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 Tel. 0 3434 1549 ภายใน 3650 Fax 0 3434 1548