ฐานข้อมูล ศูนย์ สถานี และห้องปฏิบัติการ


รายละเอียด: เป็นฐานที่แสดงข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เมื่อกดไปยังชื่อศูนย์ปฏิบัติการจะลิงก์ไปยังสถานที่ตั้ง พร้อมทั้งแสดงข้อมูลการติดต่อของแต่ละศูนย์ปฏิบัติการไว้ด้วย เพื่อบริการข้อมูลแบบออนไลน์แก่ประชาชนที่สนใจเข้ารับบริการในด้านต่าง ๆ โดยที่ผู้ที่สนใจจะสามารถเห็นข้อมูลและสามารถทำการติดต่อขอเข้ารับบริการได้ด้วยตนเอง

หน่วยงานที่จัดทำ: กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

ติดต่อ: 098 269 9225, 034 341 549 ภายใน 3122

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 090 918 5161

Follow Us