• หน้าแรก
  • One Stop Service
  • Upcoming Events
  • ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Poster ประกวดนวัตกรรม 2565

รายละเอียดการส่งผลงานและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม t.ly/PX7J
ประกาศ รายละเอียดการรับสมัคร ประกวดนวัตกรรม มก.กพส. ปี 65

© สงวนลิขสิทธิ์ กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกาแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
เลขที่ 1 หมู่ 6 ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
E mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: 034 341549, 098 269 9225

Follow Us