• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอเชิญเข้าร่วมฟัง " โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต (KU Reinventing University Program 2021 "

ขอเชิญเข้าร่วมฟัง " โครงการวิจัยรูปแบบใหม่ของการจัดการศึกษาในการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถขั้นสูงของกำลังคนทางด้านเกษตรและอาหารสำหรับอนาคต (KU Reinventing University Program 2021 "

A1

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram