• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอแสดงความยินดีกับ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

ขอแสดงความยินดีกับ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2

pr tci 2 b 

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram