• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การยกร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา”

p 5410 f

วิทยากรจาก งานส่งเสริมนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานนวัตกรรมและพันธกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทีมพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ ในการให้คำแนะนำช่วงกิจกรรม Work Shop ***รับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 4 กันยายน 2566 นี้*** https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQkhos7GLZmukQM4aP1zGjfpxSxoBytlKwOcr6tiNChwlKag/viewform

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us


  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram