• หน้าแรก
  • ข่าว
  • ข่าวทั่วไป
  • โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ” หัวข้อ: กลยุทธ์ในการเขียนข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยเพื่อพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ” หัวข้อ: กลยุทธ์ในการเขียนข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยเพื่อพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก

กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ได้จัดโครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ” หัวข้อ: กลยุทธ์ในการเขียนข้อเสนอแผนงาน/โครงการวิจัยเพื่อพิชิตงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ในวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 ณ The Regent Cha Am Beach Resort อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุนันทา สงพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และทีมงาน เป็นวิทยากรบรรยายและให้คำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการวิจัยเพื่อพิชิตทุน แก่อาจารย์ นักวิจัย ที่ลงทะเบียนเข้าร่วม

ประมวลภาพกิจกรรม โครงการ “Cluster วิจัยด้านอาหาร เกษตรและสุขภาพ” (FULL)

สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us