กำหนดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

410619758 690236676420479 3601044251507771552 n
กำหนดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
1.รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco
2.โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ในความร่วมมือกับศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กระบวนการชี้แจงอาสาสมัครและการยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย และฝึกปฏิบัติการเขียนประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์เพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ
🏠✨สามารถติดตามประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่ FACEBOOK ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สวพ.มก. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0 2561 4892
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us