กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัย

409223073 687203416723805 6692238753893784372 n
1.วัตถุประสงค์ 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ที่เกี่ยวกับห้องปฏิบัติการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สนับสนุนให้สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ และสร้างความพร้อมต่อกฎหมายจะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงการเชื่อมโยงความปลอดภัยห้องปฏิบัติการกับการจัดสรรทุนวิจัยของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม
2. โดยวิทยากรที่ผ่านหลักสูตรด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
3.หัวข้อการอบรม
3.1 นโยบายและการดำเนินงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการด้านองค์ประกอบที่ 1-7
3.2 ระบบดิจิทัลอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการสารเคมี และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (Smart Lab)
3.3 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี (มอก.2677-2558)
3.4 workshop ระบบการสำรวจสภาพความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ (ESPReL Checklist)

🏠✨สามารถติดตามประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการได้ที่ FACEBOOK ฝ่ายมาตรฐานการวิจัยและศูนย์สัตว์ทดลอง สวพ.มก. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. โทรศัพท์ 0 2561 1610
สงวนลิขสิทธิ์ © กองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ

Follow Us